Адвокатската защита по граждански дела

  • Автор: Филко Розов
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 132
  • Година на издаване: 2014
  • ISBN: 978-954-730-871-8
  • Наличност: да
  • Корична цена: 10,00 лв.
  • Отстъпка: 1,00 лв.
  • Крайна цена: 9,00 лв.

Настоящото изследване е резултат на дългогодишни проучвания на литературни източници, наблюдения върху структурата и елементите на съдебната защита и личния адвокатски опит на автора. В двете части на книгата са показани етапите, през които преминава последователно адвокатската защита в гражданския процес – подготовка и реализация, в неразривната им връзка и компоненти на професионално конструиране. Работата осветлява хармоничното взаимодействие в адвокатската практика на действащото законодателство, теорията и задължителната практика в правоприлагането на Върховния съд на НРБ и Върховния касационен съд до края на 2013 година.

Филко Розов е потомствен юрист и адвокат, член на Софийската адвокатска колегия от 1980 г. досега. Розов е автор на редица статии и студии. Книгата е обобщение на наследения и придобития опит на автора в защитата по граждански дела, и както казва Оскар Уайлд – „опитът е другото название, което даваме на грешките си.“

Първа част

ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ЕЛЕМЕНТИ НА АДВОКАТСКАТА ЗАЩИТА

Раздел I. Подготовка на защитата

§ 1. Професионалната беседа с клиента

§ 2. Частни проучвания и събиране на доказателства

§ 3. Езикът и формите на защита

§ 4. Концентрация и квалификация на фактите

§ 5. План на защитата

Раздел II. Действия, качества и техники

§ 1. Качества на защитата

§ 2. Времево обособени действия и техники

Раздел III. Изводи и заключения

Втора част

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАЩИТАТА В ПРОЦЕСА

Раздел I. Особености

Раздел II. Защитата пред първата съдебна инстанция

§ 1. Исковата молба

§ 2. Отговорът на иска

§ 3. Първото заседание по делото

§ 4. Допускане и събиране на доказателствата

§ 5. Процесуално поведение, прекъсвания и възражения

§ 6. Защитна реч или писмена защита

Раздел III. Защитата пред въззивната инстанция

§ 1. Въпроси, които възникват в срока за обжалване

§ 2. Въззивната жалба

§ 3. Отговор на въззивната жалба

§ 4. Защита в открито заседание

Раздел IV. Защита пред касационната инстанция

§ 1. Предварителни въпроси

§ 2. Касационната жалба

§ 3. Отговор на касационната жалба

§ 4. Защита в открито заседание

Раздел V. Назначена защита Pro hac vice

Заключение. За системата на адвокатската защита в гражданския процес