Адвокатски преглед 1–2/2001

Към нашите читатели

СТАТИИ

Илия Жеков – Вместо отговор

Д-р Д. Протич – Съдията

Професия адвокат: практикуването й през 21 век. Какъв е адвокатът на третото хилядолетие? Заключения на многостранната среща, организирана от Съвета на Европа в Рейкявик, Исландия, 25—27 октомври 2000

Асен Запрянов – Общи бележки по Закона за устройство на територията (ЗУТ)

ИЗ ПРАВНИТЕ СПИСАНИЯ

СЪОБЩЕНИЯ

Във Висшия адвокатски съвет

Практика по вписване на кандидати за адвокати

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Практика на ВАС (№ 8425 и 798)

Практика на ВКС — Наказателна колегия

Тълкувателно решение № 1/2000 г. на ОСГК