Адвокатски преглед 1–2/2003

ПРЕПОРЪКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Общо събрание на адвокатите от страната

  • Издателство: Висш адвокатски съвет
  • Корица: мека
  • Година на издаване: 2003
  • ISSN: 1313-7204
  • Наличност: Не

Мисли за съдебната реформа

ПРЕПОРЪКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Препоръка № R (95) 12

Препоръка № R (95) 5

Препоръка № R (94) 12

Препоръка № R (87) 18

Препоръка № R (86) 12

Препоръка № R (84) 15

Препоръка № R (84) 5

Препоръка № R (81) 7

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Висшият адвокатски съвет за промените в НПК

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 01.01.2002 г. — 31.12.2002 г.

Доклад на Висшия контролен съвет на адвокатурата в България за 2002 г.

Финансов отчет на главния секретар на ВАС за финансовата 2002 г., обхващаща периода 1.1.2002—31.12.2002 г.

Отчет за дейността на Висшият адвокатски съвет

Общо събрание на адвокатите от страната

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в библиотеката на ВАС

В правните списания