Адвокатски преглед 1–2/2008

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

  • Издателство: Висш адвокатски съвет
  • Корица: мека
  • Година на издаване: 2008
  • ISSN: 1313-7204
  • Наличност: Не

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Апел на Висшия адвокатски съвет за преразглеждане на срока на влизане в действие на новия ГПК

Решения на Висшия адвокатски съвет

Доклад на Висшия контролен съвет за 2007 г.

Отчетен доклад на председателя за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 1.02.2007 г. —1.02.2008 г.

Годишен финансов отчет на главния секретар на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2007 г., обхващаща периода 1.01.2007 г. —31.12.2007 г.

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода24.02.2007 г.—23.02.2008 г.

IN MEMORIAM

В памет на проф. Живко Сталев

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Рамково решение на Съвета на Европейския съюз

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в библиотеката на ВАС

В правните списания