Адвокатски преглед 1/2006

съдебното производство според новия НПК

установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски по ДОПК

СТАТИИ

Асен Запрянов – Ограничаването на кръга на лицата, имащи право да обжалват издадено строително разрешение

Любомир Владикин – Производство за установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски по Данъчно осигурителния процесуален кодекс

Новото в съдебното производство според новия Наказателно-процесуален кодекс (кратък преглед) – Румен Ненков

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия