Адвокатски преглед 1/2017

Римският мираж „презумпция за бащинство“

СТАТИИ

Валентин Брайков - Римският мираж „презумпция за бащинство“

Андон Добчев - За незаконосъобразността на намаляването на заплатените разноски за адвокатско възнаграждение в производството по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Eва Касева - Избор на приложимо право към задължения за издръжка с международен елемент

ДИСКУСИИ

Георги Арабаджиев - Криминалистически аспекти в дейността на защитника на досъдебното производство

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

Предстоящи важни годишнини през 2017 г.