Адвокатски преглед 10/2001

Становище на ВАС по проектирани промени в Закона за съдебната власт

СТАТИИ

Стефан Тихолов – Изпълнителното деяние на престъплението по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс след изменението от 17 март 2000 г

Антон Т. Гиргинов – Втори допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

С. С. Бобчев – Ликове на първи български юристи

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нов компютърен продукт за юристи

В правните списания

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд, наказателна колегия

Върховен касационен съд, гражданска колегия