Адвокатски преглед 11–12/2001

Към нашите читатели, към нашите приятели

СТАТИИ

Асен Запрянов – Благоустройствени отчуждавания — до и при действието на Закона за устройство на територията

Сашо Пенов – Определяне на лихви по чл. 144 от ДПК и чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други държавни вземания

Цветан Сивков – Правосубектност на общината

Дейвид А. Марсело – Етични и политически измерения на законотворчеството

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

С. С. Бобчев – Ликове на първи български юристи (Петър Оджаков)

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд, наказателна колегия

Върховен касационен съд, гражданска колегия

СЪДЪРЖАНИЕ НА АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД 2000—2001 г.