Адвокатски преглед 11–12/2008

ЧЕСТВАНЕ НА 120-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПЪРВИЯ ЗАКОН ЗА АДВОКАТИТЕ

 

ЧЕСТВАНЕ НА 120-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПЪРВИЯ ЗАКОН ЗА АДВОКАТИТЕ

Доклад на председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска

Поздравителни речи

Поздравителни адреси

СТАТИИ

Светла Маргаритова – Анализ на причините за осъждането на България във връзка с правото на справедлив процес в разумен срок в наказателното производство — чл. 6.1. от Европейската конвенция за правата на човека

Михаил Екимджиев – Решението на Европейския съд по правата на човека по делото Константин Бочев и нуждата от промени в Наказателно-процесуалния кодекс

АДВОКАТУРАТА В ЧУЖБИНА

Кодекс за професионалната етика на адвокатите, адвокатските помощници и стажант-адвокатите на Адвокатската камара на Република Македония

Конвенция на адвокатите по света, подписана в Париж на 6 декември 2008 г.

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Емилия Недева – „Тука е така“ — една интригуваща, но не изненадваща книга

Васил Т. Василев – За възможността да има смисъл и при тържественост

Нови книги в библиотека „Петко Добчев“

В правните списания

Съдържание на „Адвокатски преглед“ за 2008 г.