Адвокатски преглед 2/2015

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

  • Издателство: Висш адвокатски съвет
  • Корица: мека
  • Година на издаване: 2015
  • ISSN: 1313-7204
  • Наличност: Не

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА 21–22.02.2015 Г.

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 22.02.2014 г. до 21.02.2015 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2014 г., обхващаща периода 1.01.2014 – 31.12.2014 г.

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 22.02.2014 г. – 21.02.2015 г.

Доклад на Висшия контролен съвет за 2014 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет