Адвокатски преглед 2/2017

Общо събрание на адвокатите от страната

  • Издателство: Висш адвокатски съвет
  • Корица: мека
  • Година на издаване: 2017
  • ISSN: 1313-7204
  • Наличност: Не

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА 26–27.02.2017 г.

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 27.02.2016 до 27.02.2017 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2016 г., обхващаща периода 1.01.2016 – 31.12.2016 г.

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 27.02.2016 – 25.02.2017 г.

Отчетен доклад за дейността на Висшия контролен съвет за периода 1.01.2016 – 31.12.2016 г.

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет