Адвокатски преглед 3/2012

Общо събрание на адвокатите от страната

  • Издателство: Висш адвокатски съвет
  • Корица: мека
  • Година на издаване: 2012
  • ISSN: 1313-7204
  • Наличност: Не

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 26.02.2011 г. до 25.02.2012 г.

Финансов отчет на главния секретар на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2011 г., обхващаща периода 1.01.2011 – 31.12.2011 г.

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 2011 г. – 02.2012 г.

Доклад на Висшия контролен съвет за 2011 г.

Решения на Общото събрание на адвокатите от страната

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет