Адвокатски преглед 3–4/2001

Към нашите читатели

СТАТИИ

Дейности за развитие и утвърждаване на демократическата стабилност

Стефан Тихолов – Предмет на договора за поръчителство

ХРОНИКА

Общо събрание на адвокатите от страната. Доклад, финансов отчет, разисквания, решения

ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА

В правните списания

Васил Т. Василев – „Доброволният отказ от извършване на престъпление“ от Румен Марков

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд, наказателна колегия