Адвокатски преглед 4/2008

Изследване на решенията на ВКС по наказателни дела 2002–2004 

  • Издателство: Висш адвокатски съвет
  • Корица: мека
  • Година на издаване: 2008
  • ISSN: 1313-7204
  • Наличност: Не

Дискусия от 27 ноември 2007 г.

Изследване на решенията на Върховния касационен съд по наказателни дела (2002–2004 г.)

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в библиотеката на ВАС

В правните списания