Адвокатски преглед 5–6/2001

За самоуправлението на адвокатурата и нравствените изисквания към адвокатите

СТАТИИ

Дейности за развитие и утвърждаване на демократическата стабилност

Кирил Груев – Някои въпроси, свързани с колизията между чл. 35 от Закона за митниците и ПМС № 2/93 г. за облагане вноса на употребявани автомобили

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

Симеон Н. Петков – Българската адвокатура

ТРИБУНА

Димитър Горанов – Конституцията не е ли задължителна за съда

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Кино Лазаров – Обхват на съдебния контрол върху обжалвания административен акт според практиката на Върховния административен съд

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Васил Т. Василев – „Помилването по наказателното право на Република България“ от Борис Велчев

ХРОНИКА

Международна дейност

За библиотеката на ВАС

Във Висшия адвокатски съвет

Проблеми на адвокатурата в съдебната практика

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен касационен съд, наказателна колегия

Върховен касационен съд, гражданска колегия