Адвокатски преглед 9/2001

За нов закон за адвокатите

СТАТИИ

Цветанка Стоянова – Професионален стрес и психическо изчерпване при адвокатите

Асен Запрянов – Сравнителен анализ на структурата, съдържанието и основните принципи на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ) и Закона за устройство на територията (ЗУТ)

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

Ликове на български юристи

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

За нов закон за адвокатурата

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен касационен съд, наказателна колегия