Административен процес

2 01 С10

7. актуализирано издание
към 30 май 2018 г.
+ актуализационно приложение към 7 август 2018 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 288
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-954-730-875-6
  • Наличност: да
  • Корична цена: 6,20 лв.
  • Отстъпка: 0,93 лв.
  • Крайна цена: 5,27 лв.

Представена е законовата нормативна уредба на административния процес. Поместен е Административнопроцесуалният кодекс, с който се уреждат издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите, производството за обезщетение за вреди от незаконни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, изпълнението на административните и на съдебните актове по административни дела.

Поместени са и Законът за нормативните актове, Законът за отговорността на държавата и общините за вреди, Законът за административните нарушения и наказания и Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство.

Сборникът включва тълкувателни постановления и решения на ВС и ВАС по спорни въпроси на административното производство.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби и препращания между норми, поместени в сборника, и към други нормативни актове.

1. Административнопроцесуален кодекс (АПК)

2. Закон за нормативните актове (ЗНА)

3. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД)

4. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ)

5. Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

6. Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство (УБДХ)

7. Постановления и тълкувателни решения