Административният договор

Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти

  • Автор: Памела Бучкова
  • Издателство: Фенея
  • Корица: мека
  • Страници: 208
  • Година на издаване: 2012
  • ISBN: 978-954-9499-75-9
  • Наличност: да
  • Цена: 14,00 лв.

Изложението в настоящата книга представлява проучване и анализ на понятието административен договор. 
Главна цел на предложения анализ се явява изясняването на правната същност на административния договор и обосноваването на позицията, че този договор следва да бъде признат като самостоятелна форма на управленска дейност на администрацията, която дейност се реализира с цел задоволяване на потребности от обществен интерес. С признаването му в теорията и нормотворчеството, административният договор ще престане да съществува единствено като плод на абстрактна теоретична конструкция.