Актуални промени в правната уредба на устройството на територията

  • Автор: Савин Ковачев
  • Издателство: Труд и право
  • Корица: мека
  • Страници: 400
  • Година на издаване: 2016
  • ISBN: 978-954-608-236-7
  • Наличност: да
  • Корична цена: 24,00 лв.
  • Отстъпка: 2,40 лв.
  • Крайна цена: 21,60 лв.

Книгата съдържа актуализирания текст на Закона за устройство на територията и на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Акцент в изчерпателния приложен коментар са важните промени в Закона за устройство на територията, свързани със статута и дейността на общинските органи по Закона за устройство на територията, с урегулирането и застрояването на поземлените имоти, със статута на оградите, заварените и временните строежи, с дейностите в свлачищните райони, с процедиране на устройствени планове, с одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството, със статута на страните в строителния процес и отношенията между тях, с оспорване на индивидуалните административни актове, с материята на административния контрол и административнонаказателната отговорност по устройство на територията.

В обзорния коментар по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се разясняват както последните промени, така и актуалния режим на зона "А" за териториално-устройствена защита.