Банкови закони

2 07 С06

11. издание
към 27 март 2018 г.
+ актуализационно приложение към 26 септември 2018 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 824
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-619-226-078-1
  • Наличност: да
  • Корична цена: 14,00 лв.
  • Отстъпка: 12,00 лв.
  • Крайна цена: 2,00 лв.

В сборника е представена законовата уредба на българското банково право и на валутния режим. Включени са нормативните актове, уреждащи дейността на банките и финансовите институции, правния статус, функционирането и правомощията на Българската народна банка, правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници, гарантирането на влоговете и банковата несъстоятелност.

Поместени са и Законът за платежните услуги и платежните системи, Законът за потребителския кредит, Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители и Валутният закон.

Текстовете са анотирани с препращания между разпоредби, включени в сборника, и към други нормативни актове.

1. Закон за кредитните институции

2. Закон за Българската народна банка

3. Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

4. Закон за гарантиране на влоговете в банките

5. Закон за банковата несъстоятелност

6. Закон за платежните услуги и платежните системи

7. Закон за потребителския кредит

8. Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

9. Валутен закон