Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 1/2018

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 32
  • Година на издаване: 2018
  • ISSN: 1313-9339
  • Наличност: да
  • Корична цена: 10,00 лв.
  • Отстъпка: 1,00 лв.
  • Крайна цена: 9,00 лв.

Гръдна хирургия

Съчетана травма с водеща тежест на увреждания на гръдния кош – А. Червеняков, Й. Ценовски

Сърдечна хирургия

Изолация на пулмоналните вени при пациенти с предсърдно мъждене, оперирани в условията на екстра-корпорално кръвообращение – Д. Кючуков, Б. Баев, Д. Петков, Р. Илиев, Г. Начев

Клиничен случай

Ятрогенна псевдоаневризма на артерия профунда феморис след перкутанна сърдечна катетеризация. Клиничен случай – В. Говедарски, Е. Димитрова, М. Ангелова, С. Димитров, Б. Денчев, Т. Захариев, Г. Начев

Заден вариант на синдрома на „лешникотрошачката“ с етиологичен фактор абдоминална аортна аневризма. Клиничен случай – В. Говедарски, М. Ангелова, Е. Димитрова, С. Димитров, Т. Захариев, Г. Начев

Случай на калцинозна формация на трикуспидална клапа при новородено. Клиничен случай – В. Бошнаков, И. Митев, Г. Константинов, П. Митев, С. Лазаров, Д. Печилков