Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 2/2015

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 60
  • Година на издаване: 2015
  • ISSN: 1313-9339
  • Наличност: да
  • Корична цена: 10,00 лв.
  • Отстъпка: 1,00 лв.
  • Крайна цена: 9,00 лв.

Гръдна хирургия

Късно проявени вродени диафрагмални хернии в детска възраст – Хр. Шивачев, З. Антонова, Я. Пъхнев, Ст. Стоилов. Р. Дребов, В. Кисимова

Оценка на лимфното разпространение и обема на лимфна дисекция с оглед радикална оперативна интервенция при карцином на кардията – Й. Ценовски, С. Сопотенски, Д. Врачански, Т. Джендов, Б. Борисов, А. Червеняков

Сърдечна хирургия

Сравнение на ранните и средносрочни резултати от оперативната и интервенционална реваскуларизация при пациенти с исхемична болест на сърцето и стволова стеноза – С. Шекерджийски, А. Нешева, Д. Чимешич, Л. Бакаливанов, Л.Бояджиев

Анализ на пациентите с медиастинална експлорация по повод персистиращо кървене в ранния следоперативен период – М. Иванов, Яв. Валянов, Ст. Шекерджийски, Г. Коленцов, Л.Бояджиев, Л. Бакаливанов

Интраоперативна радиофреквентна аблация при пациенти с прeдсърдно мъждене, оперирани с екстракорпорално кръвообръщение - начален опит – Д. Кючуков, Д. Петков, Р. Илиев, Г. Начев

Съдова хирургия

Корелация между дуплекс сонография и КТ-ангиографията при пациенти със стенотично-оклузивна болест на каротидните артерии – С. Димитров, А. Тонев, Т. Захариев, Г. Начев

Лечение на хронични рани от венозен произход – Е. Хаджиев, В. Говедарски, А. Тонев, С. Генадиев, Т. Захариев, Г. Начев

Клиничен случай

Протезиране на възходящата аорта по повод гигантска аневризма след аортно клапно протезиране при пациент със съпътстващ двустранен белодробен тумор – З. Въжев, Хр. Стоев, С. Дарбоклиев, К. Костадинов, К. Станев, Хр. Рахман, Т. Гоновски, А. Иванов, Д. Баташки, Г. Начев