Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 2/2016

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 80
  • Година на издаване: 2016
  • ISSN: 1313-9339
  • Наличност: да
  • Корична цена: 10,00 лв.
  • Отстъпка: 1,00 лв.
  • Крайна цена: 9,00 лв.

Гръдна хирургия

Закрити травми на диафрагмата – диагностика и поведение – Е. Обретенов, Н. Георгиева, Ст. Николов

Клиничен мониторинг на промените в дишането при пациенти след белодробна метастазектомия – В. Йорданов, Т. Бадаров, Г. Кесов, Д. Йорданов, А. Димитрова, И. Инков

Сърдечна хирургия

30 години сърдечна трансплантация в България – Д. Петков, Б. Баев, Т. Христов, А. Дойчев, Г. Начев

Сравнителен анализ между биатриалната и бикавалната ортотопна сърдечна трансплантация – Д. Петков, Б. Баев, Т. Христов, А. Дойчев, Г. Начев

Нашият опит със системи за подпомагане на помпената функция (VADs или т.нар. изкуствени сърца) – Д. Петков, Б. Баев, Т. Христов, А. Дойчев, Г. Начев

Хирургично лечение на предсърдно мъждене като съпътстваща процедура – 10 години опит – М. Иванов, А. Нешева, Л. Бакаливанов, Л. Бояджиев

Анализ на пациентите със синдром на задържаната кръв след кардиохирургична операция – Я. Валянов, Х. Иванов, А. Нешева, В. Коларов, Л. Бакаливанов, Л. Бояджиев

Съдова хирургия

Комбинирани съдови достъпи на артериите на горните и долните крайници – подключичен достъп, аксиларен достъп, феморален достъп – кардиохирургични аспекти – Н. Дончев, В. Петров, Пл. Панайотов, А. Ангелов, Б. Киров, П. Кашукеева

Проучване върху ролята на генетичните дефекти фактор v leiden и протромбин g20210a за ниво на локализация и емболизация дълбока венозна тромбоза – А. Кюркчиев, K. Гиров

Психични реакции – усложнения при дълбоки венозни тромбози и тромбофлебити – Й. Топалов, К. Гиров, Е. Калудиев

Клиничен случай

Екстремна девиация на медиастинума след десностранна пулмонектомия по повод карцином (представяне на случай) – Г. Калайджиев, П. Цонев, Й. Даков, Г. Кирова, И. Гергов, М. Янкова

Антикоагулация при пациенти с имплантирани устройства за механично подпомагане на циркулацията. Клиничен случай на масивна кръвозагуба след третиране с фибринолитик на тромбозирало устройство – Д. Петков, Т. Христов, А. Дойчев, Г. Начев