Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия 2/2017

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 76
  • Година на издаване: 2017
  • ISSN: 1313-9339
  • Наличност: да
  • Корична цена: 10,00 лв.
  • Отстъпка: 1,00 лв.
  • Крайна цена: 9,00 лв.

Гръдна хирургия

Видео-асистирана торакоскопска хирургия (ВАТХ) при пациенти с онкологични заболявания и плеврален излив – Г. Калайджиев, П. Цонев, Хр. Ценков, И. Гергов

Относно показанията за извършване на белодробна метастазектомия
при известно първично огнище – Г. Калайджиев, П. Цонев, Й. Даков, Хр. Ценков, М. Янкова

Мястото на Nd:YAG лазер в хирургичното лечение на белодробни метастази – В. Йорданов, Т. Бадаров, Ал. Димитрова, Д. Йорданов

Унипортал видео-асистирани торакоскопски (SiVATS) белодробни операции – А. Ангелов, Ц. Минчев, Е. Манолов, В. Маринчев, И. Стоименов, Б. Каменова, П. Дакова

Сърдечна хирургия

Дългосрочно проследяване на пациенти след аортокоронарна байпас хирургия с използвани изцяло артериални графтове – З. Въжев, А. Иванов, Т. Гоновски, Хр. Стоев

Миграция на аортна протеза след „wrapping“ на умерено дилатирана възходяща аорта – мит или факт? – З. Въжев, А. Иванов, Т. Гоновски, Хр. Стоев, Хр. Рахман, Г. Начев

Операция на Bentall – 12-годишен опит – З. Въжев, Х. Стоев, С. Дарбоклиев, К. Костадинов, К. Станев, Х. Рахман, Т. Гоновски, А. Иванов, Г. Начев

Съдова хирургия

Лечение на хронични рани от артериален произход – Е. Хаджиев, В. Говедарски, E. Димитрова, Т. Захариев, Г. Начев

Реваскуларизация на a. profunda femoris – литературен обзор – М. Ангелова, Е. Димитрова, М. Чакова, П. Кашукеева, П. Кръстев, Ф. Абединов, Р. Маринова

Клиничен случай

Хирургично лечение на хемангиом на главата. Клиничен случай – Е. Хаджиев, В. Говедарски, Е. Димитрова, Т. Захариев, Г. Начев

Случай на дълбока венозна тромбоза с картина на phlegmasia coerulea dolens – нашият избор на терапевтичен подход – Н. Николов, Б. Стоянова, Д. Луканова, М. Станкев