Българско гражданско процесуално право

девето преработено и допълнено издание

 

  • Корична цена: 80,00 лв.
  • Отстъпка: 8,00 лв.
  • Крайна цена: 72,00 лв.

Настоящото издание е деветото поред, но е първото, което е създадено по новия Граждански процесуален кодекс. То стана необходимо след влизане в сила на новия ГПК, което наложи актуализиране на материята съобразно новата уредба. В него е анализирана и вече натрупалата се съдебна практика по действащия ГПК. Освен задълбочения анализ на новите идеи в сега действащия ГПК и институтите, включени в него, в изданието са намерили място и сравнения на нормите на отменения и сега действащия ГПК, там където това е необходимо и съществено.