Гражданско право. Учебно помагало

  • Автор: Асен Воденичаров
  • Издателство: Юриспрес
  • Корица: мека
  • Страници: 308
  • Година на издаване: 2003
  • ISBN: 954-632-068-4
  • Наличност: да
  • Цена: 6,00 лв.

"Настоящото учебно помагало има за цел да улесни усвояването на Общата теория на гражданското право. То съдържа основните законови разпоредби за субектите и обектите на гражданското право, правните сделки, представителството и погасителната давност. По дидактически съображения те са групирани и подредени в съответствие с учебната програма на тази важна дисциплина за подготовка на бъдещите юристи."

 

Асен Воденичаров

I. Източници на гражданското право – стр. 7

II. Действие на нормативните актове – стр. 60

III. Субекти на гражданското право – стр. 70

А. Физически лица

Б. Юридически лица

IV. Обекти на гражданските правоотношения – стр. 205

V. Правни сделки – стр. 211

VI. Представителство – стр. 273

VII. Погасителна давност – стр. 284

ПРИЛОЖЕНИЕ