Данъчно облагане – съвременни тенденции

  • Автор: Любка Ценова
  • Издателство: Авангард Прима
  • Корица: мека
  • Страници: 180
  • Година на издаване: 2017
  • ISBN: 978-619-160-901-7
  • Наличност: да
  • Корична цена: 13,00 лв.
  • Отстъпка: 1,30 лв.
  • Крайна цена: 11,70 лв.

В книгата се разглеждат съвременните тенденции у нас и в Европейския съюз в развитието на данъчното облагане и събираемостта на данъците, които са насочени към предотвратяване на данъчните измами, заобикаляне на данъчните закони и ограничаване практиките, свързани с „агресивното данъчно планиране“. Изследвани са мерките, които предстоят да се въведат в държавите членки за преодоляване на загубите в националните бюджети, чрез усъвършенстване на данъчното законодателство в Европейския съюз и процеса за обмен на информация между данъчните администрации на държавите членки. Разгледан е приносът на решенията на националния съд в областта на данъчното облагане.
Книгата е предназначена за студенти, специалисти и всички, които се интересуват от данъчно право.

Данъци и данъчна политика

Данъчната политика на ЕС

Данъчна политика на ЕС – съвременни инициативи

Обезпечаване изпълнението на публични вземания

Особености на структурата на правната уредба

Публични вземания и публични задължения

Способ за обезпечаване на публични вземания

Съвременни виждания за ролята на съда