Ново!

Държавна администрация и държавна служба

2 01 C11

11. актуализирано издание
към 15 януари 2019 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Година на издаване: 2019
  • ISBN: 978-619-226-063-7
  • Наличност: да
  • Корична цена: 5,80 лв.
  • Отстъпка: 0,58 лв.
  • Крайна цена: 5,22 лв.

В сборника са включени Законът за администрацията и Законът за държавния служител, с които се уреждат структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите и основните изисквания за заемането им, както и служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба.

Поместени са и Законът за омбудсмана и Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация.

Текстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на закона и между правни норми, включени в сборника.

1. Закон за администрацията

2. Закон за държавния служител

3. Закон за омбудсмана

4. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация