Закон за адвокатурата

2 02 С04

6. актуализирано издание
към 27 септември 2019 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 192
  • Година на издаване: 2019
  • ISBN: 978-954-730-807-7
  • Наличност: да
  • Корична цена: 6,90 лв.
  • Отстъпка: 0,69 лв.
  • Крайна цена: 6,21 лв.

Представена е уредбата на адвокатурата – принципи на упражняване на адвокатската професия, придобиване и загубване на адвокатски права, осъществяване на адвокатска дейност от чуждестранни адвокати, права и задължения на адвоката, етични правила, учредяване и прекратяване на адвокатски сдружения, органи на адвокатурата, дисциплинарна отговорност, минимални размери на адвокатските възнаграждения.

Поместени са и Законът за правната помощ и Наредбата за заплащането на правната помощ, с които се уреждат отношенията, свързани с достъпа до правосъдие – вид, обхват и ред за предоставянето на правна помощ и особености при предоставянето й по международни дела.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Закон за адвокатурата

3. Закон за правната помощ

4. Етичен кодекс на адвоката

5. Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

6. Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати

7. Наредба № 3 от 29 октомври 2004 г. за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети

8. Наредба № 4 от 9 януари 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз

9. Наредба за заплащането на правната помощ