Ново!

Закон за движението по пътищата

2 20 С02
16. издание
към 1 септември 2020 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 368
  • Година на издаване: 2020
  • ISBN: 978-619-226-160-3
  • Наличност: да
  • Корична цена: 9,90 лв.
  • Отстъпка: 0,99 лв.
  • Крайна цена: 8,91 лв.

Поместен е Законът за движението по пътищата, в който е представена уредбата на правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, изискванията към пътните превозни средства за участие в движението, за правоспособност на водачите, правата и задълженията на участниците в движението и на контролните органи и принудителните мерки и наказанията, които се налагат за извършени нарушения, включително отнемането на контролни точки.

Включено е и извлечение от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата в приложимата му част.

В допълнение е поместено информационно приложение, което съдържа такси във връзка с придобиването, регистрацията и управлението на МПС, таблица на административните нарушения и наказания по Закона за движението по пътищата, както и изображенията на пътните знаци.

1. Закон за движението по пътищата

2. Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата (извлечение)

3. Наредба № Із-2539 за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение (извлечение)

Информационно приложение
А. Такси
Б.1. Административни нарушения и наказания
Б.2. Извлечение от Наказателния кодекс – престъпления по транспорта
В. Пътни знаци