Закон за задълженията и договорите

1 06 С01

8. актуализирано издание
към 25 юни 2018 г.
+ актуализационно приложение към 1 декември 2020 г.

  • Съставител: Кристиан Таков
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 456
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-954-730-924-1
  • Наличност: да
  • Корична цена: 9,60 лв.
  • Отстъпка: 0,96 лв.
  • Крайна цена: 8,64 лв.

Съставителство, въведения, препращания, превод на PECL, подбор на съдебна практика – Кристиан Таков

Изданието обхваща действащи и отменени редакции на текстовете на закона. Към всеки текст е добавено авторско заглавие. Текстовете са анотирани с над 9000 препращания (разделени на четири вида) както към разпоредби от самия ЗЗД, така и от 72 други нормативни акта.

Изданието съдържа и релевантна тълкувателна практика – постановления на Пленума на ВС и тълкувателни решения на ВС и ВКС.

Поместени са Принципите на европейското договорно право (PECL), подготвени от Комисията по европейско договорно право с идеята да се прилагат като общи правила на договорното право в Европейския съюз.

Изданието съдържа и справочна информация – законите, с които е изменян и допълван ЗЗД, списък на актовете, към които има препращания, азбучен указател и съпоставителни таблици на разпоредбите на ЗЗД и PECL.

Изданието е предназначено за всички юристи и за студентите, изучаващи право.

1. Закон за задълженията и договорите

2. Подбрана тълкувателна практика

3. Принципи на европейското договорно право

4. ЗЗД – архив

5. Справочници и указатели

Нормативни актове, към които има препращания
Групи актове, към които има препращания
Закони, с които е изменян и допълван ЗЗД
Азбучен указател
Латински термини