Закон за здравното осигуряване

2 13 С05

15. издание
към 7 януари 2019 г.
+ актуализационно приложение към 25 март 2019 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Година на издаване: 2019
  • ISBN: 978-619-226-110-8
  • Наличност: да
  • Корична цена: 6,90 лв.
  • Отстъпка: 0,69 лв.
  • Крайна цена: 6,21 лв.

Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения – осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, изпълнители на медицинска помощ и медицински контрол.

Включен е и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

Поместено е релевантно извлечение от Закона за здравето в частта, уреждаща достъпността и качеството на медицинската помощ, правата и задълженията на пациента, медицинската помощ при спешни състояния, медицинската експертиза и контрола върху медицинското обслужване.

Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания към актове по прилагането на закона и между правни норми, поместени в сборника.

1. Закон за здравното осигуряване

2. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

3. Закон за здравето (извлечение)

Информационно приложение