Закон за кадастъра и имотния регистър

2 16 C03

5. издание
към 5 юни 2019 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 120
  • Година на издаване: 2019
  • ISBN: 978-619-226-128-3
  • Наличност: да
  • Корична цена: 5,90 лв.
  • Отстъпка: 0,59 лв.
  • Крайна цена: 5,31 лв.

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.

Поместени са Законът за кадастъра и имотния регистър и Законът за геодезията и картографията.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

1. Закон за кадастъра и имотния регистър

2. Закон за геодезията и картографията