Закон за концесиите

3 07 C12

2. издание
към 20 януари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 16 февруари 2018 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 152
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-619-226-059-0
  • Наличност: да
  • Цена: 1,00 лв.

Изданието съдържа новия Закон за концесиите, който е в сила от 2 януари 2018 г. С него се уреждат условията и редът за възлагане на различните видове концесии според предмета им – за строителство, за услуги и за ползване на обекти, които са публична държавна или публична общинска собственост, необходимото съдържание на концесионните договори, както и отношенията, свързани с контрола по тяхното изпълнение.

Текстовете са анотирани с вътрешни препращания и с препращания към други нормативни актове.

Закон за концесиите

Решения на Конституционния съд