Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

изтегли в pdf формат

Електронно издание към 11 август 2020 г.

  • Издателство: Сиби
  • Страници: 74
  • Година на издаване: 2020
  • Наличност: Само в електронен вариант

Електронното издание включва Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, ПМС № 55/2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели и ПМС № 151/2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители. Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове.

1. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

2. Постановление на МС № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели

3. Постановление на МС № 151 от 3 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители