Ново!

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

изтегли в pdf формат

Електронно издание към 19 май 2020 г.

  • Издателство: Сиби
  • Страници: 80
  • Година на издаване: 2020
  • Наличност: Само в електронен вариант

Електронното издание включва Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците,  заповеди на министъра на здравеопазването и други актове. Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове.

1. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

2. Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г.

3. Заповед № РД-01-271 от 19.05.2020 г.

4. Заповед № РД-01-265 от 14.05.2020 г.

5. Заповед № РД-01-270 от 19.05.2020 г.

6. Постановление на МС № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели