Закон за Министерството на вътрешните работи

2 20 С01

18. издание
към 10 юли 2020 г.
+ АКТУАЛИЗАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 2 ОКТОМВРИ 2020 Г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 248
  • Година на издаване: 2020
  • ISBN: 978-619-226-157-3
  • Наличност: да
  • Корична цена: 6,90 лв.
  • Отстъпка: 0,69 лв.
  • Крайна цена: 6,21 лв.

В новото издание на сборника са отразени измененията в Закона за МВР, обнародвани в бр. 60 на „Държавен вестник“ от 7 юли 2020 г.

В сборника е поместен Законът за Министерството на вътрешните работи, с който се уреждат принципите, функциите и основните дейности на МВР за осъществяване на политиките по защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението.

Представена е уредбата на управлението и устройството на МВР и на статуса на неговите служители.

Включен е и Законът за частната охранителна дейност, който урежда условията и реда за извършване на частна охранителна дейност, нейното административно регулиране и административен контрол.

Текстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на ЗМВР и към други нормативни актове.

 

1. Закон за Министерството на вътрешните работи

2. Закон за частната охранителна дейност