Закон за счетоводството

2 08 С06

9. издание
към 1 декември 2018 г.
+ актуализационно приложение към 7 май 2019 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 136
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-619-226-103-0
  • Наличност: да
  • Корична цена: 4,90 лв.
  • Отстъпка: 0,49 лв.
  • Крайна цена: 4,41 лв.

В сборника е поместен Законът за счетоводството, с който се уреждат изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия, задълженията за независим финансов одит и публичността на финансовите отчети, задълженията и отговорностите на ръководителите на предприятията.

Включен е и новият Закон за независимия финансов одит, който урежда упражняването на одиторската професия и системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

1. Закон за счетоводството

2. Закон за независимия финансов одит