Защита на конкуренцията

2 07 С13

5. издание
към 25 януари 2018 г.
+ актуализационно приложение към 15 април 2019 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 208
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-619-226-068-2
  • Наличност: да
  • Корична цена: 5,90 лв.
  • Отстъпка: 0,59 лв.
  • Крайна цена: 5,31 лв.

    В сборника е поместен Законът за защита на конкуренцията, който урежда забраните срещу определени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребата с монополно или господстващо положение, критериите за концентрация между предприятия и нелоялна конкуренция, злоупотребата с по-силна позиция при договаряне, производството пред Комисията за защита на конкуренцията и правомощията й.

Включено е и извлечение от Закона за защита на потребителите, представящо нелоялните търговски практики, във връзка с правилата за сравнителната реклама.

Сборникът съдържа и релевантно извлечение от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и пряко приложимите регламенти, към които Законът за защита на конкуренцията препраща - Регламент (ЕО) № 1/2003 относно изпълнението на правилата за конкуренция и Регламент (EO) № 139/2004 относно контрола върху концентрациите между предприятия.

Поместено е информационно приложение със систематичен указател на основните актове на правото на ЕС в областта на защитата на конкуренцията.

1. Закон за защита на конкуренцията

2. Договор за функционирането на Европейския съюз (извлечение)

3. Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16.12.2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора

4. Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20.01.2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО)

5. Закон за защита на потребителите (извлечение) (нелоялни търговски практики)

Информационно приложение