Защита на личните данни

2 11 С07

1. издание
към 8 март 2019 г.
+актуализационно приложение към 27 ноември 2019 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 248
  • Година на издаване: 2019
  • ISBN: 978-619-226-115-3
  • Наличност: да
  • Корична цена: 6,90 лв.
  • Отстъпка: 0,69 лв.
  • Крайна цена: 6,21 лв.

В сборника е поместен Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г.

С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

Регламентът се прилага пряко във всички държави членки и създава редица нови задължения, както за органите на публичната власт, така и за всички, които в процеса на дейността си обработват лични данни.

Поместен е и Законът за защита на личните данни.

1. Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

2. Закон за защита на личните данни