Изборен кодекс

2 01 С17

5. издание
към 8 април 2019 г.
+ актуализационно приложение към 5 август 2019 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 480
  • Година на издаване: 2019
  • ISBN: 978-619-226-118-4
  • Наличност: да
  • Корична цена: 9,60 лв.
  • Отстъпка: 1,92 лв.
  • Крайна цена: 7,68 лв.

В сборника са поместени Изборният кодекс, Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Законът за политическите партии и Законът за събранията, митингите и манифестациите.

Включени са и релевантно извлечение от Конституцията на Република България и справочник на решения на Конституционния съд в предметния обхват на сборника.

В Информационното приложение са поместени извадки от международни договори, свързани с правото на свободни избори, свободата на събранията и сдруженията и свободното изразяване на мнение.

Включени са и извлечения от актове на националното законодателство, свързани с изборния процес, с оспорването на изборни резултати, с установяване на неизбираемост и несъвместимост, с повдигане на обвинение срещу президента и вицепрезидента и др. - Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за Конституционен съд, Правилник за организацията и дейността на Конституционния съд, както и от Наказателния кодекс в частта за престъпления, свързани с упражняването на избирателните права на гражданите.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Решения на Конституционния съд

3. Изборен кодекс

4. Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

5. Закон за политическите партии

6. Закон за събранията, митингите и манифестациите

Информационно приложение
І. Извадки от международни договори (ВДПЧ, МПГПП, КЗПЧОС, Харта на основните права на ЕС)
ІІ. Актове на правото на Европейския съюз (списък с данни за публикацията)
ІII. Закон за местното самоуправление и местната администрация (извлечение)
IV. Закон за Конституционен съд (извлечение)
V. Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд (извлечение)
VІ. Наказателен кодекс [престъпления против политическите права на гражданите] (извлечение)