Измененията на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г.

  • Автор: Цветан Сивков
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 100
  • Година на издаване: 2019
  • ISBN: 978-619-226-125-2
  • Наличност: да
  • Корична цена: 9,00 лв.
  • Отстъпка: 0,90 лв.
  • Крайна цена: 8,10 лв.

Изданието е посветено на измененията в Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. Те са изключително съществени и се отнасят до ключови въпроси в тази материя. Те засягат както юристите, които работят в практиката, така и тези, които имат отношение към обучението на студентите по право. Настоящото издание има за цел и представлява опит да подпомогне интересуващите се от тази материя да се ориентират в промените. Естествено е да се засегнат и теоретични проблеми. Всичко това определя облика на книгата като помощник при усвояването на познания в областта на административния процес и тяхното прилагане в практиката.


Цветан Сивков е професор по административно право и процес, доктор на юридическите науки. Преподава в юридическите факултети на СУ „Св. Климент Охридски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

I.       Промени в глава втора на АПК

II.      Промени в глава трета на АПК

III.     Промени в административния договор и споразумението

IV.     Промени в определението за индивидуален административен акт

V.      Промяна в оспорването на административните актове по административен ред

VI.     Промени в производството по предложения и сигнали

VII.   Промени в съдебните производства

VIII. Промени в производствата по обезщетения

IX.     Промени в касационното производство

X.      Промени в обжалването на определенията и разпорежданията

XI.     Промени при отмяната на влезлите в сила съдебни актове

XII.   Промяна в глава XV на АПК

XIII. Промени в изпълнението на административните актове и съдебните решения

XIV. Промени в административнонаказателните разпоредби

XV.   Промени в таксите