Ново!

Изпълнение на наказанията

2 10 С08

5. актуализирано издание
към 16 септември 2020 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 344
  • Година на издаване: 2020
  • ISBN: 978-619-226-015-6
  • Наличност: да
  • Корична цена: 7,90 лв.
  • Отстъпка: 0,79 лв.
  • Крайна цена: 7,11 лв.

В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилникът за прилагането му, с които се уреждат изпълнението на наказанията, наложени от съдилищата с влезли в сила съдебни актове, правното положение на лишените от свобода и задържаните по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, защитата срещу изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение и отговорността за дейността на специализираните органи по изпълнение на наказанията.

Поместена е и Наредба № 2 за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода.

Включено е извлечение от Закона за омбудсмана в частта, с която се уреждат правомощията му за защита на правата на лица, лишени от свобода и задържани по реда на НПК.

Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания към актове по прилагането на закона и към други нормативни актове.

1. Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража

2. Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

3. Наредба № 2 от 22.03.2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода

4. Закон за омбудсмана (извлечение)