Ново!

Интелектуална собственост – част I

Авторско право и сродни права

2 05 С01

13. издание
към 15 януари 2020 г.
+ актуализационно приложение към 25 март 2020 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 288
  • Година на издаване: 2020
  • ISBN: 978-619-226-147-4
  • Наличност: да
  • Корична цена: 7,90 лв.
  • Отстъпка: 1,98 лв.
  • Крайна цена: 5,93 лв.

Сборникът представя законовата уредба на правата, отнасящи се до литературни, художествени и научни произведения, компютърни програми, бази данни, изпълнения на артисти-изпълнители, както и до правата на продуцентите на звукозаписи, на филмовите продуценти, на радио- и телевизионните организации и на производителите на бази данни.

В Информационното приложение са поместени списъци на многостранни международни договори и на актове на правото на Европейския съюз в областта на закрилата на авторското право и сродните му права.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, препращания към актове по прилагането на законите и между правни норми, включени в сборника.

 

1. Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)

2. Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (ЗАдмРег)

3. Закон за филмовата индустрия (ЗФИ)

4. Закон за радиото и телевизията (извлечение) (ЗРТ)

5. Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗадължДепоз)

Информационно приложение

I. Списък на многостранни международни договори в областта на закрилата на авторското право и сродните му права, по които Република България е страна

II. Списък на актове на правото на Европейския съюз в областта на закрилата на авторското право и сродните му права