Интелектуална собственост – част ІІ

2 05 С01

11. издание 
към 15 септември 2018 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 256
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-619-226-092-7
  • Наличност: да
  • Корична цена: 7,50 лв.
  • Отстъпка: 0,75 лв.
  • Крайна цена: 6,75 лв.

Можете да се възползвате от специалната ни промоция само до 2 декември 2018 г., която ви дава възможност да поръчате сборника "Интелектуална собстевност – част II" на цена 6 лв. вместо за 7.50 лв.

Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни.

Информационното приложение съдържа списък на многостранни международни актове и актове на правото на ЕС в областта на закрилата на правата върху обекти на индустриалната собственост, както и диспозитиви на тълкувателни решения във връзка с правото върху търговска марка.

1. Закон за патентите и регистрацията на полезните модели

2. Закон за марките и географските означения

3. Закон за промишления дизайн

4. Закон за топологията на интегралните схеми

5. Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

Информационно приложение