Ново!

Интелектуална собственост – част ІІ

2 05 С01

12. издание
към 15 януари 2020 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 280
  • Година на издаване: 2020
  • ISBN: 978-619-226-148-1
  • Наличност: да
  • Корична цена: 7,60 лв.
  • Отстъпка: 1,90 лв.
  • Крайна цена: 5,70 лв.

Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни.

Информационното приложение съдържа списък на многостранни международни актове и актове на правото на ЕС в областта на закрилата на правата върху обекти на индустриалната собственост, както и диспозитиви на тълкувателни решения във връзка с правото върху търговска марка.

1. Закон за патентите и регистрацията на полезните модели

2. Закон за марките и географските означения

3. Закон за промишления дизайн

4. Закон за топологията на интегралните схеми

5. Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

Информационно приложение