КнигиНово!

Гражданско право

Правни научни изследвания

Автор: Кристиан Таков

Цена: 31,50 лв. 35,00 лв.

Кодекс на труда

2 12 C02

16. актуализирано издание
към 4 октомври 2018 г.

Сборникът включва Кодекса на труда, ЗЗБУТ, Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за защита от дискриминация, както и извлечения от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за насърчаване на заетостта.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.

Ново!

Международно частно право – част II

Брачни, семейни и наследствени дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура

1 11 С01

7. издание
към 1 октомври 2018 г.

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, издръжката, родителската отговорност, закрилата на децата в международен план и наследяването.

Съставител: Боряна Мусева

Цена: 14,13 лв. 15,70 лв.

Закон за Министерството на вътрешните работи

2 20 С01

17. актуализирано издание
към 1 октомври 2018 г.

В сборника са поместени Законът за Министерството на вътрешните работи и Законът за частната охранителна дейност. Текстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на ЗМВР и към други нормативни актове.

Цена: 5,40 лв. 6,00 лв.

Ново!

Закон за движението по пътищата

2 20 С02
15. актуализирано издание
към 26 септември 2018 г.

 

Поместен е Законът за движението по пътищата, като е включено и извлечение от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата в приложимата му част.

Цена: 8,73 лв. 9,70 лв.

Ново!

Административен процес

2 01 С10

8. издание
към 25 септември 2018 г.
 

Представена е законовата нормативна уредба на административния процес. Поместен е Административнопроцесуалният кодекс (АПК), Законът за нормативните актове, Законът за отговорността на държавата и общините за вреди, Законът за административните нарушения и наказания и Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство. Сборникът включва тълкувателни постановления и решения на ВС и ВАС.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Промоция за държавен изпит по НПН

За да улесним подготовката Ви за държавния изпит по наказателноправни науки, подготвихме промоционален пакет, включващ джобни издания с основната нормативна уредба в най-актуално състояние. Можете да се възползвате от специалната ни промоция само до 31 октомври 2018 г., която ви дава възможност да поръчате комплект от 3 книги на цена 17,90 лв. вместо за 23.90 лв.

Цена: 17,90 лв. 23,90 лв.

Актуална промоция октомври 2018

Само до 31 октомври 2018 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгите на Димитър Токушев с отстъпка от 30% на цена от 23,70 лв. за комплект вместо за 33,90 лв. Промоцията е валидна за поръчки през е-книжарницата за периода от 1 до 31 октомври 2018 г.

Цена: 23,70 лв. 33,90 лв.

Ново!

Международно частно право – част I

Граждански и търговски дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура

1 11 С01

9. издание
към 25 септември 2018 г.
 

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по граждански и търговски дела с международен елемент. Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, от Конституцията на Република България и от Гражданския процесуален кодекс.

Съставител: Боряна Мусева

Цена: 13,05 лв. 14,50 лв.

Ново!

Интелектуална собственост – част ІІ

2 05 С01

11. издание 
към 15 септември 2018 г.

Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни.

Цена: 6,75 лв. 7,50 лв.

Закон за кооперациите • Закон за ЖСК

2 03 С09

2. издание
към 15 септември 2018 г. 
 

В сборника е представена уредбата на кооперациите като сдружения на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Включени са и актовете, регламентиращи кооперативната реституция.

Цена: 3,78 лв. 4,20 лв.

Ново!

Особени залози и други обезпечения

2 06 С03

7. актуализирано издание
към 3 септември 2018 г.

В сборника е представена уредбата на особените залози – видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози и дължими държавни такси.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Промоция за лоялни клиенти

1 октомври – 31 октомври 2018 г.

Издателство „Сиби“ предоставя ежемесечна отстъпка от 15% на определени категории книги в нашия електронен магазин. От промоцията могат да се възползват всички наши клиенти, които чрез своя потребителски профил на нашия сайт са закупили продукти и услуги на стойност поне 150 лв.

Ново!

Наказателен процес. Схеми и таблици

пето преработено и допълнено издание

Петото издание на учебното пособие е съобразено с тематичния план по дисциплината наказателно-процесуално право, изучавана в юридическите факултети, Академията на МВР и други висши училища. То съдържа схеми, таблици и определения по основните теми на учебния курс и се основава върху разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. Включени са също препоръчителна литература и примерен въпросник по

Автори: Веселин Вучков и Гергана Маринова

Цена: 8,10 лв. 9,00 лв.

Рамковият договор

Настоящото издание представлява задълбочено теоретично и практическо изследване на многообразието на рамковите договори и тяхното приложение в различните сфери на стопанския живот. Авторът си поставя за цел да проучи оптимален брой от образците на рамкови договори, употребявани в практиката, за да бъдат изведени характерните им белези и предмет.

Автор: Нора Москова

Цена: 20,70 лв. 23,00 лв.