Административно право и процесАктуална промоция август 2019

Само от 1 до 31 август 2019 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгите на Емилия Панайотова „Oсновни принципи на изпълнителната дейност по АПК“ и „Административен процес“ на цена от 23,90 лв. за комплект вместо за 16.70 лв. Промоцията важи за поръчки през електронната книжарница на издателство „Сиби“.

Цена: 23,90 лв.

Административен процес

2 01 С10

8. актуализирано издание
към 7 май 2019 г.

Представена е законовата нормативна уредба на административния процес. Поместен е Административнопроцесуалният кодекс (АПК), Законът за нормативните актове, Законът за отговорността на държавата и общините за вреди, Законът за административните нарушения и наказания и Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство. Сборникът включва тълкувателни постановления и решения на ВС и ВАС.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Държавна администрация и държавна служба

2 01 C11

11. актуализирано издание
към 15 януари 2019 г.
+ актуализационно приложение към 19 март 2019 г.

В сборника са включени Законът за администрацията и Законът за държавния служител, с които се уреждат структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите и основните изисквания за заемането им, както и служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба.

Цена: 5,22 лв. 5,80 лв.