Граждански процесАктуална промоция декември 2018

Само до 31 декември 2018 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгата на Ивайло Костов "Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес" и сборника "Гражданския процесуален кодекс" с отстъпка от 30% на цена от 23,50 лв. за комплект вместо за 33,60 лв.

Цена: 19,50 лв. 27,90 лв.

Граждански процесуален кодекс

2 09 С01

17. актуализирано издание
към 20 август 2018 г.

Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му. Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.