Граждански процесАктуална промоция март 2019

Само до 31 март 2019 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгата „Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част IV“ и сборника „Граждански процесуален кодекс“  на цена от 23,00 лв. за комплект вместо за 32,90 лв.

Цена: 23,00 лв. 32,90 лв.

Граждански процесуален кодекс

2 09 С01

17. актуализирано издание
към 5 януари 2019 г.

Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му. Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.