Интелектуална собственостНово!

Интелектуална собственост – част ІІ

2 05 С01

13. издание
към 28 октомври 2020 г.

Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни.

Цена: 7,38 лв. 8,20 лв.

Интелектуална собственост – част I

Авторско право и сродни права

2 05 С01

13. актуализирано издание
към 28 октомври 2020 г.

Сборникът представя законовата уредба на правата, отнасящи се до литературни, художествени и научни произведения, компютърни програми, бази данни, изпълнения на артисти-изпълнители, както и до правата на продуцентите на звукозаписи, на филмовите продуценти, на радио- и телевизионните организации и на производителите на бази данни.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.