Интелектуална собственостНово!

Интелектуална собственост – част ІІ

2 05 С01

11. издание 
към 15 септември 2018 г.

Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни.

Цена: 6,75 лв. 7,50 лв.