Интелектуална собственостИнтелектуална собственост – част I

Авторско право и сродни права

2 05 С01

11. актуализирано издание
към 10 октомври 2017 г.

Сборникът представя законовата уредба на правата, отнасящи се до литературни, художествени и научни произведения, компютърни програми, бази данни, изпълнения на артисти-изпълнители, както и до правата на продуцентите на звукозаписи, на филмовите продуценти, на радио- и телевизионните организации и на производителите на бази данни.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Интелектуална собственост – част ІІ

Индустриална собственост

2 05 С01

10. издание
към 25 октомври 2016 г.

Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни.

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.