Наказателно право и процесАктуална промоция януари 2018

Споразумението в българския наказателен процес

Наказателно-процесуален кодекс

Само до 31 януари 2018 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгите "Споразумението в българския наказателен процес" и "Наказателно-процесуален кодекс" на цена от 15,30 лв. за комплект вместо за 21,90 лв.

Цена: 15,30 лв. 21,90 лв.

Ново!

Наказателен кодекс

2 10 С02

14. издание

към 20 декември 2017 г.

Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения и извлечения от закони, с които е изменян и допълван. Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списъкът на вещите, които не подлежат на конфискация.

Цена: 6,39 лв. 7,10 лв.

Наказателно-процесуален кодекс

2 10 С01

18. актуализирано издание
към 5 ноември 2017 г.
+ актуализационно приложение към 2 януари 2018 г.

Представена е уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане (…)

Цена: 8,01 лв. 8,90 лв.

Изпълнение на наказанията

2 10 С08

5. издание
към 20 февруари 2017 г.
+ aктуализационно приложение към 4 август 2017 г.

В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилникът за прилагането му. Поместена е и Наредба № 2 за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода. Включено е извлечение от Закона за омбудсмана в частта, с която се уреждат правомощията му за защита на правата на лица, лишени от свобода и задържани по реда на НПК.

Цена: 7,11 лв. 7,90 лв.