Облигационно правоАктуална промоция май 2019

Само до 31 май 2019 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция, която ви дава възможност да поръчате книгите трите книги – Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част III, IV и V – със съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография на Константин Кунчев на цена от 51.80 лв. за комплект вместо за 74.00 лв.

Цена: 51,80 лв. 74,00 лв.

Особени залози и други обезпечения

2 06 С03

7. актуализирано издание
към 20 януари 2019 г.

В сборника е представена уредбата на особените залози – видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози и дължими държавни такси.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Закон за задълженията и договорите

1 06 С01

8. актуализирано издание
към 25 юни 2018 г.

Изданието обхваща действащи и отменени редакции на текстовете на закона. Към всеки текст е добавено авторско заглавие. Текстовете са анотирани с над 9000 препращания (разделени на четири вида) както към разпоредби от самия ЗЗД, така и от 72 други нормативни акта. Изданието съдържа и релевантна тълкувателна практика – постановления на Пленума на ВС и тълкувателни решения на ВС и ВКС.

Съставител: Кристиан Таков

Цена: 8,64 лв. 9,60 лв.