Облигационно правоПромоция 15-28 февруари 2021 - джобни издания

джобни

Цена: 10,88 лв. 14,50 лв.

Особени залози и други обезпечения

2 06 С03

8. актуализирано издание
към 8 октомври 2020 г.

В сборника е представена уредбата на особените залози – видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози и дължими държавни такси.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Закон за задълженията и договорите

1 06 С01

8. актуализирано издание
към 25 юни 2018 г.
+ актуализационно приложение към 1 декември 2020 г.

Изданието обхваща действащи и отменени редакции на текстовете на закона. Към всеки текст е добавено авторско заглавие. Текстовете са анотирани с над 9000 препращания (разделени на четири вида) както към разпоредби от самия ЗЗД, така и от 72 други нормативни акта. Изданието съдържа и релевантна тълкувателна практика – постановления на Пленума на ВС и тълкувателни решения на ВС и ВКС.

Съставител: Кристиан Таков

Цена: 8,64 лв. 9,60 лв.