Облигационно правоОсобени залози и други обезпечения

2 06 С03

7. актуализирано издание
към 15 септември 2017 г.

В сборника е представена уредбата на особените залози – видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози и дължими държавни такси.

Цена: 4,41 лв. 4,90 лв.

Закон за задълженията и договорите

1 06 С01

8. издание
към 1 март 2015 г.
+ актуализационно приложение към 22 май 2018 г.

Изданието обхваща действащи и отменени редакции на текстовете на закона. Към всеки текст е добавено авторско заглавие. Текстовете са анотирани с над 9000 препращания (разделени на четири вида) както към разпоредби от самия ЗЗД, така и от 72 други нормативни акта. Изданието съдържа и релевантна тълкувателна практика – постановления на Пленума на ВС и тълкувателни решения на ВС и ВКС.

Съставител: Кристиан Таков

Цена: 8,64 лв. 9,60 лв.